Integra, udruzenje gradjana za borbu protiv bolesti zavisnosti, alkoholizam, narkomanija, beograd
UDRUŽENJE GRAĐANA
ZA BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI
"INTEGRA"
Integra, udruzenje gradjana za borbu protiv bolesti zavisnosti, alkoholizam, narkomanija, beograd
    
SADRŽAJ

pocetna stranica
aktivnosti
statut
sekcije
planovi
foto album
brosure
kontakt

 

 
UDRUŽENJE GRAĐANA
ZA BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI "INTEGRA"

Udruženje građana za borbu protiv bolesti zavisnosti "INTEGRA" Beograd, Palmotićeva 37, je neprofitno udruženje koje ima svojstva građansko-pravnog lica i svoje aktivnosti obavlja na teritoriji Skupštine opštine Stari Grad.

Udruženje "INTEGRA" Beograd je udruženje korisnika usluga i predstavlja najsavremeni pristup produženog lečenja bolesti zavisnosti u kome učestvuju svi članovi porodice zavisnika. U našoj zemlji naše Udruženje je prvo ove vrste i ostvaruje visoke rezultate rada.
Osnovni ciljevi rada zbog koga je Uduženje osnovano su: trajna apstinencija, postizanje maksimalnog mogućeg nivoa rehabilitacije i resocijalizacije te povratka lečenih politoksikomana i narkomana normalnom životu i radu, porodici i prijateljima, kako članova Udruženja i njihovih porodica tako i drugima koji se obrate Udruženju.
U svom radu Udruženje će ostvariti neposrednu saradnju sa nadležnim državnim organima, bolnicama i školama. Kroz ove oblike saradnje istovremeno se ostvaruje preventivna i edukativna funkcija Udruženja, čime se šire saznanja o neophodnosti i mogućnostima uspešnog suzbijanja alkoholizma i narkomanije.
Stručni nadzor, usmerenje rada Udruženja vrši Institut za mentalno zdravlje Beograd, ul. Palmotićeva br. 37 preko svojih eksperata.
Udruženje želi da utiče na društvo u celini radi postizanja pozitivnog stava u prihvatanju lečenih toksikomana, koji su završili fazu intezivnog lečenja ili rehabilitacionu fazu lečenja, prilikom njihovog prijema i rasporeda u škole, fakultete, radne ogranizacije i porodice.

 

IMZ, Palmoticeva 37

institut za mentalno zdravlje, psihijatrija, narkomanija, alkoholizam

AKCIJE
izlozba slika, grafika, crteza i skulptura
Pretraga
     
Copyright © INTEGRA.
Sva prava su zadrzana.